『NEVERLAND』

台上卿卿,台下我我。

[热冷圈] 官 粮 ( 就是为了贫贫嘴 :)

看了语笑阑珊的《冷圈》和LINKING7的《热圈》有感。。。。


-------------------------------------------------------------------------官方就是那个官方,粮也只是那口粮。


“俗”世里有“人”,“人”要傍着“谷”才能活。

“谷”分多种,品目繁多,粗细精杂,荤腥素淡。

“人”开合而立天地间,自然有什么都敢往肚里吃的胆量。

在这么多吞下去的吃食里,官粮,便是主食。


官粮都从粮城里来。


那粮城,高耸入云,广不见边,围成圈的红墙蓝瓦是随了自古以来的格式。

正对来客的,是一扇扇紧挨着的门,...

© 『NEVERLAND』 | Powered by LOFTER